Systematiskt hållbarhetsarbete

Det blir allt viktigare för verksamheter att ha en genomarbetad och solid hållbarhetsstrategi. Lagkrav och samhällets förväntningar ökar, vilket gör det svårare att definiera vad som är tillräckligt. Genom att ha ett strukturerat arbete kan ni vara proaktiva istället för att bara reagera på omvärldens krav.

Sustema hjälper er att fokusera på de hållbarhetsområden som är mest relevanta för er verksamhet. Vi erbjuder en gedigen metod som inkluderar expertstöd, vägledningsmaterial och enkla mallar för att underlätta arbetet. Med vår hjälp kan ni fokusera på det som är väsentligt.

pexels-nothing-ahead-4715498

Hållbarhetsdiplomering

SUSAs standard för systematiskt hållbarhetsarbete är främst avsedd för små och medelstora organisationer. Den erbjuder ett ramverk för hållbarhetsarbetet som möter omvärldens förväntningar, minskar risker och främjar affärsmöjligheter. Den är unik och saknar motsvarighet inom ISO-standarderna.

Standarden erbjuder möjlighet till diplomering vilket underlättar extern kommunikation. Susemas leverans skapar en bra struktur och genomlysning av hållbarhetsarbetet, även utan diplomering.

Exempel på vad som ingår:

Mål, mätning & uppföljning
Dubbel väsentlighetsanalys
Analys av risker och möjligheter
Hållbar leverantörskedja
Hållbarhetspolicy
Intressent & lagkravsanalys