25 augusti spikades standarden Svensk Kvalitetsbas!

25 augusti 2016 spikades standarden efter hårt arbete av projektgruppen

 

25 augusti spikades standarden Svensk Kvalitetsbas!

Vår kollega Mikael Kihlblom har varit delaktig från Sustema i att ta fram standarden för Svensk Kvalitetsbas. Vi passade på att fråga honom 5 snabba frågor om kvalitetsdiplomeringen.

 

Vad är Svensk Kvalitetsbas?

Svensk Kvalitetsbas är en förening bestående av 8 miljö- och kvalitetskonsultföretag som tar fram en standard, “Kvalitetsdiplomering”, för styrning av små- och medelstora företag.

 

Vad är din och Sustemas roll i Svensk Kvalitetsbas?

Jag från Sustema är en av medlemmarna som nu under 2016 arbetar med att ta fram standarden. Nu när standarden är klar kommer vi på Sustema kunde köra några pilot-diplomeringar under hösten 2016 och sen vara en av de första som kan erbjuda våra kunder att diplomeras enligt standarden 2017.

 

Varför behöver vi en kvalitetsstandard anpassad för små och medelstora företag?

Många verksamheter upplever att ISO 9001 är för omfattande och för svår att sätta sig in i. Kvalitetsdiplomeringen erbjuder en enklare väg att börja med kvalitetsarbetet, med tydliga och relevanta krav.

 

Ditt bästa tips till företag som vill komma igång med systematiskt kvalitetsarbete?

Gör en riskanalys! Fundera på vad som hindrar er i ert arbete eller att resultatet kanske inte möter kundernas förväntningar. Utifrån de största riskerna gör ni en handlingsplan med förbättringar. Följ upp planen regelbundet, och så har ni början på ett systematiskt kvalitetsarbete.

 

Hur gör man om man vill veta mera?

Ta kontakt med mig eller någon av mina kollegor på Sustema! Vi ser mycket fram emot att börja använda kvalitetsdiplomeringen som ett verktyg för lite mindre men kvalitetsmedvetna företag!