5 snabba frågor till vår kollega Martin som är landskoordinator i BSCI Sweden

 

Vår seniorrådgivare Martin Horwitz är sedan hösten 2015 Country Coordinator i Sverige för hållbarhetsinitativet BSCI. Här berättar han lite om vad det innebär samt delar med sig av sina bästa tips för att komma igång med ett strategiskt hållbarhetsarbete.

Vad är BSCI?

BSCI står för Business Social Compliance Initiative, som drivs av FTA Foreign Trade Assoication i Bryssel. BSCI är ett medlemsdrivet företagsinitiativ för ansvarsfulla leverantörskedjor. Hela systemet bygger på ILOs 8 kärnkonventioner och FNs deklaration för mänskliga rättigheter inom företag. Systemet bygger på en gemensam uppförandekod och ett gemensamt system för uppföljning av leverantörsledet. Alla revisioner sker av oberoende och tredje parts certifierade revisorer. BSCI fungerar för de allra flesta företag och produkter oavsett produktionsland. BSCI har drygt 70 medlemmar i Sverige och 1800 i världen. Förra året genomfördes ca 15.000 BSCI revisioner runt om i världen.

Vad är din roll i BSCI?

Jag är Country Coordinator för BSCI i Sverige. Rollen innebär att jag söker nya medlemmar, hjälper våra medlemmar med stora och små frågor kring ansvarsfulla leverantörskedjor. Sen har jag förmånen att få arrangera 2-3 medlemsmöten per år. Vid dessa möten är även utomstående som är intresserade av BSCI välkomna att delta. Vi ses varannan gång i Stockholm och varannan gång i Göteborg.

Varför menar du företag ska gå med i BSCI?

Tyvärr är det idag fortfarande vanligt att företag skriver egna uppförandekoder och gör egna uppföljningar. Det leder i allmänhet till sk ”audit fatigue” el revisions-utmattning hos producenter. Det blir som regel inte bättre för att fler aktörer ställer samma frågor om arbetsmiljö, övertid, barnarbete, kollektivavtal och t ex rätten till facklig anslutning. Hela poängen med BSCI är att man får ett färdigt ramverk, ett standardiserat arbetsätt för uppföljning och man får ta del av andra medlemmars insatser/revisionsresultat. Likväl är man såklart skyldig att uppfylla sina egna åttagande i form av revisioner och utveckling över tid. Man blir också del av ett starkt CSR-nätverk med ett stort erfarenhetsutbyte.

 Ditt bästa tips till företag som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete?

För det första måste man alltid städa på hemmaplan först. Se efter på företaget vad som saknas inom Miljö- och socialt ansvar idag? För det andra måste man inse att om köper från eller producerar i låglöneländer så har man ett stort ansvar för att säkra arbetsvillkoren bakom produkterna. Så först hemma, sen ut i världen. För det är svårt att ställa krav på andra som man själv inte lever upp till. För det tredje vill jag understryka att allt hållbarhetsarbete som kan verifieras av en tredje-part kommer alltid att slå högre än interna rapporter.

 Största fällan man bör undvika om man vill arbeta strategiskt med hållbarhet?

Att CSR arbetet blir som en tonårsförälskelse – man ser inga brister. En annan fälla är att man missar att hantera anti-korruptionsfrågor, vilket om det går fel, riskerar att äventyra allt man byggt upp inom hållbarhet.