De globala hållbarhetsmålen i praktiken – häng med på AW

“De globala målen i praktiken”.

De globala målen som FN lanserade 2015 ger ett unikt ramverk för att gemensamt jobba mot en hållbar framtid. Vi på Sustema tycker det är intressant hur företag och organisationer kan använda sig av målen för att skapa riktning och mätbarhet för sitt eget hållbarhetsarbete. Vi vill därför bjuda in våra kunder och samarbetspartners till en after work för att träffas, nätverka och samtidigt inspirera och skapa diskussion kring hur företag kan jobba med de globala målen i praktiken.

När: 26 april 2017 från kl 17.00

Var: Hantverkshuset, STF Af Chapman, Flaggmansvägen 8 på Skeppsholmen.

Vad: Efter att vi samlats och fått något att dricka så kommer vi att få två korta presentationer:

17.30 – 18.00   Ingrid Berglund, informatör på UNDP, berättar om bakgrunden till de globala målen och hur man arbetar med dem på nationell och global nivå.

18.00 – 18.30   Sustema ger praktiska tips om hur man som företag kan integrera de globala målen i sitt systematiska hållbarhetsarbete.

Efter presentationerna finns tid för diskussion, att träffa oss som jobbar på Sustema och knyta nya kontakter.

Maila oss på info@sustema.se om du kan komma. OSA: 24 april 2017