Statens medieråd är miljödiplomerade

Sustema har hjälp myndigheten Statens medieråd i deras väg mot miljödiplomeringen som de fick 2014-09-12.