Sustema gratulerar WaterCircles

Vi gratulerar vår mångåriga kund WaterCircles Försäkringar till deras förnyade ISO 14001 Certifikat. Vid årets revision som genomfördes av Intertek, hade WaterCircles inga avvikelser – Stort grattis från vännerna på Sustema.
WaterCircles är ett av två svenska försäkringsföretag som erhållit naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Vanliga försäkringar, men ändå annorlunda. Bättre både för dig och miljön. Lite smartare helt enkelt. Läs mer på www.watercircles.se om du vill att dina försäkringspremier ska göra en insats för miljön.