Sustema har filmat med Landstinget Sörmland

Sustema har tillsammans med filmbolaget Blue Marble Stories spelat in informationsfilmer om Landstinget Sörmlands betydande miljöområden. ” Vi vill att alla medarbetare ska förstå varför och hur vi arbetar med miljö inom Landstinget Sörmland. Filmerna underlättar både den interna och den externa kommunikationen, och vi har fått fin respons internt under lanseringen.”, säger Nicola Björk, kommunikationsansvarig Miljöenheten, Landstinget Sörmland.”

Se filmerna här: https://www.youtube.com/landstingetsormland