Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun fick genom rådgivning från Sustema ett mer effektivt, anpassat och integrerat miljöledningssystem.

Upplands Väsby kommun är en kommun i Stockholms län, med ca 50 000 invånare. I kommunens uppdrag ryms ansvar för skolor, omsorg, trafik, stadsbyggnad samt gator och parker. Kommunen arbetar också med frågor inom miljö, arbetsmarknad och företagande.

utmaning

Upplands Väsby kommun har länge arbetat med hållbarhet och har bland annat klassats som nummer 1 i Miljöbästa Kommuner år 2013 och har sedan dess rankats högt för sitt miljöarbete. Upplands Väsby kommun är även en av få kommuner i Sverige som är certifierade i ISO 14001 och har varit det sedan 2010.

Kommunorganisationen upplevde dock att miljöledningssystemet inte hade nått sin fulla potential och inte heller att det ledde till det offensiva miljöarbetet de strävade efter. Inför en revision av miljöledningssystemet 2021 behövde kommunledningen hjälp med att förbättra och utveckla miljöledningssystemet samt att på ett mer effektivt sätt nå ut med miljöarbetet och miljöfrågan till alla i kommunen och för att bättre leva upp till miljöstandarden.

lösning

Sustema har gedigen kunskap kring och arbetat länge med både ISO 14001, miljöledningssystem samt hållit utbildningar i exempelvis grundläggande miljökunskap. Seniorkonsult Magnus Rignell från Sustema gick in som rådgivare hos Upplands Väsby kommun 2021 och arbetet resulterade i följande områden med tillhörande resultat:

  • Inventera och analysera miljöledningssystemet

Miljöledningssystemet inventerades och analyserades för att se vilka delar som kunde bli mer effektiva och för att se vilka förbättringar som kunde genomföras, samt anpassa det efter nya förutsättningar.

  • Uppdatera miljöutbildning

En uppdaterad miljöutbildning togs fram för att nå ut till kommunens samtliga medarbetare och dess intressenter, till exempel miljöombud och externa intresseorganisationer. På så sätt förenklas arbetet med att sprida och få ut miljöfrågan i kommunen.

resultat

Upplands Väsby kommun blev efter extern miljörevision återcertifierade enligt ISO 14001 och har har färre avvikelser och fler förbättringsförslag än tidigare samt ett effektivt miljöledningssystem som är mer anpassat efter deras verksamhet, förutsättningar och möjligheter. Utöver detta är även miljöledningssystemet integrerat med övriga ledningssystem och kommunen fortsätter att ranka högt i Miljöbästa kommuner.

Med ett effektivare miljöledningssystem har det blivit mer utrymme för offensiva satsningar inom cirkulär ekonomi, Agenda 2030 och en klimatbudget för kommunen på uppdrag av den politiska ledningen. Upplands Väsby kommun har på så sätt styrt/riktat om miljöarbetet för att åter ligga i framkant bland Sveriges kommuner.

Magnus Rignell
070 - 606 51 35
”Med Sustemas kompetens inom miljöområdet och med Magnus aldrig sinande engagemang och förståelse för att anpassa miljöarbetet i en organisation med diversifierad verksamhet har vi återtagit initiativet på en rad miljöområden som är viktiga för kommunen. Vi har nu en miljöorganisation som går åt samma håll, en kommunledning som styr mot relevanta miljömål och en politisk ledning som får genomslag för sin politik inom miljöområdet. Det är allt ett mycket gott resultat av Magnus arbete (och Sustemas kunskap), som vi inte hade klarat på egen hand. ”
Mattias Grönberg
Stabschef Upplands Väsby kommun