Cirkulär ekonomi i fokus hos Sustema

Cirkulär omställning nödvändig för att överleva

Cirkulär omställning nödvändig för att överleva Det talas mycket om cirkulär ekonomi nu. Företag presenterar nya strategier, affärsmodeller och produkter, för ett år sedan lade EU fram ett paket för att främja omställning till en cirkulär ekonomi och i februari presenteras regeringens egen utredning på detta ämne (SOU M 2016:01). Felix Ockborn, Sustemas rådgivare med[…]