Cirkulär omställning nödvändig för att överleva

Cirkulär omställning nödvändig för att överleva

Det talas mycket om cirkulär ekonomi nu. Företag presenterar nya strategier, affärsmodeller och produkter, för ett år sedan lade EU fram ett paket för att främja omställning till en cirkulär ekonomi och i februari presenteras regeringens egen utredning på detta ämne (SOU M 2016:01). Felix Ockborn, Sustemas rådgivare med inriktning på cirkulär ekonomi, reder ut begreppen, ger råd till företag och organisationer och förklarar varför en cirkulär omställning är nödvändig för att överleva.

Varför är cirkulär ekonomi viktigt?

Den linjära modell som ligger till grund för det ekonomiska system vi har idag kommer inte fungera i framtiden, för den förutsätter att det finns en kontinuerlig tillgång till ny råvara. Cirkulär ekonomi handlar om att ta tillvara på de resurser som finns, genom en ekonomisk modell som faktiskt fungerar för att kunna hantera morgondagens utmaningar som t.ex. klimatförändring. Den ger oss ett ramverk som visar hur vi kan skapa lönsamhet och ekonomiska möjligheter genom att tänka hållbart, såväl för det enskilda företaget som på lokal och global nivå.

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en enkel linjär modell – take, make, dump. Den bygger på att det finns en stadig tillgång till ny råvara för att producera nya produkter. Produkter som sedan blir avfall. Denna modell slukar enorma resurser och har resulterat i en rad allvarliga miljöproblem. Trots att vi under de senaste 30 åren har försökt bli resurseffektivare genom principen reuse, reduce, recycle, skulle det ändå krävas fem jordklot om alla människor skulle leva som vi gör i Sverige. För att skapa sysselsättning och välstånd för världens växande befolkning och hindra att den globala uppvärmningen stiger över två grader, krävs mer än resurseffektivisering och förbättrad avfallshantering.

Cirkulär ekonomi innebär ett skifte till ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa produkter. Materialen stannar kvar i kontinuerliga flöden och bibehåller sitt värde. För att göra det separerar man tekniska och biologiska material i olika flöden. Avfall existerar inte i den cirkulära ekonomin, materialen i använda produkter och restprodukter blir alltid resurser för nya processer. Systemet drivs av 100% förnybar energi och materialflödena är helt fria från skadliga kemikalier för att möjliggöra återanvändning och återvinning. Det cirkulära ekonomiska systemet skapar möjligheter till nya affärsmodeller, produkter och tjänster. Och därmed massor med nya arbetstillfällen. Beräkningar visar att en cirkulär omställning i Sverige kan skapa 100,000 nya jobb.

Vad betyder det för oss som företag?

Det innebär spännande – och lönsamma – möjligheter att utveckla sina produkter eller att hitta nya affärsmöjligheter genom helt nya tjänster. Produktutveckling kan handla om att förlänga levnadslängden så att produkterna kan användas på flera sätt under en längre tid, samt att göra det möjligt att separera material så att de kan säljas som råvara till nya produkter. De politiska initiativen syftar till att skapa incitament för att använda resurser på ett mycket effektivare sätt, vilket innebär att tjänster inom underhåll och

återanvändning kommer att gynnas. Som företag bör man redan nu undersöka hur man kan ta del av den marknaden.

För att titta på sin affärsmodell och produkter utifrån ett cirkulärt perspektiv och för att kunna upptäcka nya möjligheter, måste man lyfta blicken till systemnivå och vara öppen för att skapa helt nya, kanske oanade samarbeten. Resurserna man själv behöver är kanske någon annans restprodukt, eller vise versa. De som är tidigt ute kan ta del av finansiellt stöd till innovationer, knipa samarbetsmöjligheter före någon annan och synas som ett företag som går i bräschen för att skapa nya lösningar.

Hur ska vi komma igång med detta?

Det första man kan göra är att läsa in sig på ämnet eller gå på seminarium. Bra forum och sidor att börja med är Cradlenet, circulareconomy.se och CirculateNews för inspirerande exempel. En tungviktare inom ämnet är Ellen MacArthur Foundation som bland annat tagit fram rapporter som varit tongivande för att synliggöra möjligheterna med den cirkulära ekonomin.

Med lite mer teoretisk kunskap och laddad med goda exempel kan man börja titta på sin egen verksamhet. Förslagsvis börjar man med kreativa samtal med några olika personer inom organisationen. Många företag vittnar om att dessa samtal fått dem att inte bara se hållbarhet som något man måste göra, utan något som man verkligen vill göra för att utveckla sin affär.

Det är i designstadiet av en produkt man kan ta de avgörande besluten för att välja rätt material och för att produkten och dess material ska kunna återanvändas och återvinnas. Här kan jag rekommendera The Circular Design Guide som en utgångspunkt.

Lyckas du utveckla morgondagens produkt ur ett cirkulärt perspektiv, kommer du få både affärsmässiga och konkurrensmässiga fördelar. Ju fler som vågar testa att utveckla sina idéer, desto snabbare kan omställningen gå. Det behövs ambassadörer för cirkulär ekonomi som är med och tar både de små och de stora kliven.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur Sustema kan hjälpa till i frågor om cirkulär ekonomi.