B2B

B2B IT-Partner ville arbeta mer strukturerat med miljöfrågor och kvalitet.

IT-leverantören upplevde ökade krav på att arbeta med företagets miljöpåverkan. I takt med att företaget växte insåg de även behovet av att mer systematiskt kunna kvalitetssäkra deras leverans till kund. Med Sustemas hjälp har de implementerat och diplomerat ledningssystem för både miljö och kvalitet.

utmaning

Redan 2009 såg B2B IT-Partner ett behov av att börja arbeta strukturerat med miljöfrågor eftersom marknaden började ställa högre krav inom området. Eftersom de då var ett något mindre företag kändes Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas som en bra nivå att börja miljöarbetet med.

I och med att företaget växte önskade de ta ett tydligare och mer strukturerat grepp om sina processer, rutiner och arbetssätt för att fortsätta leverera på samma höga nivå mot sina kunder.

lösning

Arbetet konkretiserades i följande fokusområden:

  • Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

    Genom ledningssystemets processer har de koll på sina betydande miljöaspekter och hur de kan arbeta systematiskt för att minska sin negativa påverkan. Inköp, energiförbrukning och avfall var något de började jobba med.

  • Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas

    Ledningssystemet hjälper till att kvalitetssäkra och effektivisera leverans mot kund.

Sustema har ett tydligt koncept för införande av både miljö- och kvalitetsdiplom. För miljödiplomeringen är det omkring tre arbetsmöten och en grundläggande miljöutbildning som är grundpaketet. Kvalitetsdiplomeringen brukar ta lite mer tid och omfattar ofta fem arbetsmöten. Sustema hjälper till med revisioner och har också årliga utvecklingsmöten med det diplomerade företaget.

resultat

B2B IT-Partner har nu ett integrerat ledningssystem för miljö och kvalitet. Det viktigaste resultatet är att det skapat en tydlig struktur som gynnar ständig utveckling och förbättring. De uttrycker att de numera vet vad verksamheten har för påverkan på miljön och hur de kan arbeta för att minska sin negativa påverkan samt hur de kan främja sin positiva miljöpåverkan. När det gäller kvalitet så har de nu ett ännu tydligare fokus på sin kundnytta, arbetssätt och processer som både stärker och främjar deras leverans till kunder. Att arbeta med genomtänkta standarder är ett bra stöd i arbetet och en trygghet för både B2B IT-Partner och deras kunder att de gör saker på rätt sätt.

Mikael Kihlblom
070-279 90 42
”Tack vare Sustema har vi nu ett integrerat ledningssystem för miljö och kvalitet. Det hjälper oss att ständigt utvecklas och förbättras.”
image
Malin Blomdahl
HR and Sustainability Manager