Bonde Barzey Advokatbyrå

Bonde Barzey Advokatbyrå ville blåsa liv i och på ett bättre sätt rama in sitt hållbarhetsarbete.

För att nå en ISO-certifiering inom både miljö-, kvalitet och arbetsmiljö behövde Bonde Barzey projektledning och stöd för att göra detta på ett effektivt och resurssnålt sätt som passar ett mindre företag.

utmaning

Bonde Barzey hade tidigare varit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. De hade höga ambitioner inom andra hållbarhetsområden och ville med en certifiering enligt ISO 9001, 14001 och 45001 möta upp mot både befintliga och framtida krav från kunder och medarbetare. De ville helt enkelt vara en advokatbyrå i framkant med ett tydligt och passionerat hållbarhetsarbete.

lösning

Arbetet konkretiserades i följande fokusområden:

  • Beskriva företagets processer

    En nyttig övning var just arbetet med att beskriva processflödet, dvs hur olika aktiviteter hängde samman och hur de påverkar varandra. Allt för att kvalitetssäkra och effektivisera leveransen mot kunderna.

  • Sätta relevanta mål

    Som litet företag var det extra viktigt att ha ett tydligt fokus och en relevant inriktning på hållbarhetsarbetet. Målen skulle bidra till det som var viktigast för verksamheten och affärerna.

resultat

Med en mötesserie och en tydlig projektplan lyckades Bonde Barzey med ambitiösa insatser beskriva och förankra sitt ledningssystem på ett mycket bra sätt. Stödet från Sustemas konsulter och erfarenheten kring hur standardernas krav bör tillämpas gjorde detta till ett mycket roligt och effektivt projekt. Ett aktivt deltagande från kundens sida och en engagerad ledning är en nyckelfaktor för ett lyckat resultat.

Bonde Barzey blev troligen den första advokatbyrån som nådde en trippelcertifiering (miljö, kvalitet och arbetsmiljö). Internt har det förbättrat strukturen och kommunikationen inom Bonde Barzey och det har på köpet hjälpt till i försäljningsprocesser och i anbud.

Johan Dolva Törnberg
070-815 03 10
”Sustemas erfarna konsulter hjälpte oss att på ett effektivt sätt nå vår certifiering. Jag hade aldrig trott att det skulle vara så roligt att kartlägga och beskriva våra processer.”
Bild bonde barzey viveka
Viveka Bonde
Advokat & Partner