Vad är egentligen… ett miljöledningssystem?

Det finns många metoder och verktyg att använda sig av för att minska en verksamhets miljöpåverkan. Det främsta verktyg som Sustema arbetar med är miljöledningssystem. Relativt ofta uppkommer frågan efter en stund ”…men vad är det egentligen?”. Med denna artikel vill jag enkelt förklara vad ett miljöledningssystem egentligen är och hur det kan hjälpa din[…]

Cirkulär ekonomi i fokus hos Sustema

Cirkulär omställning nödvändig för att överleva

Cirkulär omställning nödvändig för att överleva Det talas mycket om cirkulär ekonomi nu. Företag presenterar nya strategier, affärsmodeller och produkter, för ett år sedan lade EU fram ett paket för att främja omställning till en cirkulär ekonomi och i februari presenteras regeringens egen utredning på detta ämne (SOU M 2016:01). Felix Ockborn, Sustemas rådgivare med[…]