Best Transport blir Kvalitetsdiplomerade

 

Sustema gratulerar Best Transport AB som har godkänts för Svensk Kvalitetsbas och önskar ett stort lycka till med kvalitetsarbetet framöver!

Nyckeln till ett gott kvalitetsarbete är en balans mellan tillräckligt detaljerade rutiner och relevant information för att ledningssystemet ska kunna implementeras i verksamheten, samtidigt som det ska kunna generera den nytta som eftersträvas.