Lärgården och Carmeda har förnyade miljödiplom

Sustemas kunder utbildningsföretaget Lärgården och bioteknikföretaget Carmeda har båda fått förnyade miljödiplom för 2015-2016. Verksamheterna har haft ett bra miljöarbete under det gångna året och Sustema önskar dem lycka till även framöver!