Sustema fortsätter växa & välkomnar Magnus Rignell!

IMG_8636

Nyhet

18 maj 2021

Magnus har jobbat som hållbarhets- och kvalitetschef, seniorkonsult samt kvalitets- och hållbarhetsspecialist sedan 20 år inom olika bolag. Han har stor erfarenhet av hållbara inköp och riskbedömningar i leverantörskedjor såväl som utvecklandet av hållbarhetsstrategier och inkorporering av Agenda 2030 i verksamhetsmodellen. Magnus roll i arbetet är ofta att projektleda och styra utvecklingsprojekt, agera som specialist inom miljö-, kvalitets- (ISO14001 och 9001) och hållbarhetsområdet, ge stöd till ledningsgrupper och revisioner i projekt.   

 

Efter en lång tid i branschen längtade Magnus tillbaka till konsultrollen och valet av Sustema kändes självklart.  

 Jag har haft koll på Sustema sedan länge och har alltid tänkt att jag ska ansluta mig om tillfälle gesDet känns jätteroligt att nu vara en del av denna kompetenta konsultgrupp! 

En utmaning Magnus vill ta sig an i sin konsultroll är att stärka verksamheters kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 Hållbarhetsfrågorna är ännu inte fullt inne i styrelse- och ledningsgruppsrummen. Hos många blir hållbarhetsarbetet något som sker vid sidan av den riktiga verksamheten och är inte en del av den egentliga affären. Ett lyckat hållbarhetsarbete är det som är just invävt i affären och där det perspektivet får sätta sin prägel på hela affärsidén. När det sker börjar organisationerna gå från att arbeta med hållbarhetsfrågor endast ur ett riskperspektiv till även ett möjlighetsperspektiv.  

För att en sådan omställning ska ske och vara lyckad lyfter Magnus specifikt vikten av omvärldsanalysen.  

 Omvärldsanalysen och intressentperspektivet är superviktigt i ett förändringsarbete. Som organisation är det kritiskt att lyssna in sin omgivning och få en förståelse för vart vindarna blåser. Sen är ju basen i ett lyckat förändringsarbete en stabil grund och struktur i arbetet och där spelar ju ledningssystemen en central roll.  

En av de viktigaste frågorna framöver som Magnus ser framemot att jobba med är bevarandet av den biologiska mångfalden.  

 Bevarandet av den biologiska mångfalden är oerhört viktig, samtidigt är det väldigt få organisationer som har det på sin agenda. Problemet är att det saknas verktyg för att jobba med främjandet av biologisk mångfald och många ser inte hur problemet kopplar till deras egen verksamhet. Jag tror dock att många företag snart kommer inse att förlust av biologisk mångfald kommer påverka dem, t.ex. livsmedels- och textilindustrin. Kommuner och länsstyrelser har till viss del kommit igång med detta, men även där finns kvar att göra. Jag ser mycket fram emot att  vara en del av utvecklingen av detta område och tror att det kommer att hända mycket de närmaste åren.  

 

 Varmt välkommen till Sustema Magnus! 

 

..