December 8, 2016

Effektiva ledningssystem

Effektiva ledningssystem

ISO-Certifieringar

Vi på Sustema hjälper både små och stora företag med att införa effektiva ledningssystem anpassade efter organisationens behov. Ofta vill organisationen ha ett arbetssätt som når upp till kraven i en ISO-standard. Alla organisationer är unika och vårt uppdrag är att hjälpa er fram till den mest praktiska och användbara lösningen för er. Målet för oss är att ni får ett effektivt ledningssystem som hjälper er såväl i den dagliga driften som i er mer långsiktiga affärsutveckling.

Läs mer om Sustemas arbete med att utveckla standarder här.

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Sustema är utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Ett miljödiplom innebär ett intyg på att verksamheten har ett aktivt miljöledningssystem och arbetar på ett systematiskt sätt med att ständigt minska sin negativa miljöpåverkan. Detta är ofta ett krav från kunder, t ex vid offentliga upphandlingar.

Miljödiplomeringen bygger på samma modell som miljöledningssystemet ISO 14001 men är en nerskalad variant där fokus ligger på miljöförbättringar. Miljödiplomeringen kan vara ett bra första steg mot en ISO 14001 certifiering. Vi kan dessutom anpassa miljödiplomeringen för att integrera det med ISO 9001, Svensk Kvalitetsbas och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Läs mer om Svensk Miljöbas här.

www.svenskmiljobas.se

Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas

Sustema är utfärdare av kvalitetsdiplom, i enlighet med den nya standarden från Svensk Kvalitetsbas. Föreningen Svensk Kvalitetsbas startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att skapa ett strukturerat kvalitetsledningssystem som kan integreras med miljöledningssystem såsom Svensk Miljöbas, ISO 14001 och EMAS för att generera såväl kvalitets- som miljövinster. Ett kvalitetsdiplomerad verksamhet har definierat sina processer, analyserat sina risker och satt mål och åtgärder för ständig förbättring. En kvalitetsdiplomering tar ungefär halva tiden att genomföra jämfört med en ISO 9001-certifiering men ger en stor effekt i din verksamhet!

Läs mer om Svensk Kvalitetsbas här.

www.svenskkvalitetsbas.se

Lagbevakning

Att ha hålla ordning på all lagstiftning kan vara tidsödande och svårt, men det är trots allt varje företags skyldighet att vara medveten om gällande lagar för såväl miljö som arbetsmiljö. Dessutom ger det en trygghet att veta vad som gäller.

Låt våra erfarna konsulter hjälpa dig med din lagbevakning! Vi kan hjälpa till med att upprätta en relevant laglista eller sköta de regelbundna laguppdateringarna åt er. Vi kan även utvärdera er lagefterlevnad och ge förslag på förbättringsåtgärder.

Intresserad av en enkel och effektivt lagbevakningstjänst som hjälper till att hålla ordning på laguppdateringar? Läs mer om tjänsten Lagpunkten här.