25 augusti spikades standarden Svensk Kvalitetsbas!

Vår kollega Mikael Kihlblom har varit delaktig från Sustema i att ta fram standarden. Vi passade på att fråga honom 5 snabba frågor om kvalitetsdiplomeringen Vad är Svensk Kvalitetsbas? Svensk Kvalitetsbas är en förening bestående av 8 miljö- och kvalitetskonsultföretag som tar fram en standard, “Kvalitetsdiplomering”, för styrning av små- och medelstora företag. Vad är din och[…]