SKAPA HÅLLBAR & EFFEKTIV LEDNING

Våra tjänsteområden

Vi behöver alla öka tempot och ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Ett hållbart företagande är en förutsättning för att kunna möta de ökade kraven från kunder, samhället och övriga intressenter. Begreppet hållbarhet innefattar både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Vi arbetar med dessa faktorer, både internt hos er, men också i er leverantörskedja och resten av värdekedjan.

Hållbarhet-, miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöledningssystem för att skapa effektiva och hållbara organisationer.

Integrera hållbarhet strategiskt och operativt för en långsiktig affärsutveckling.

Ett brett utbud utbildningar inom grundläggande miljökunskap, ledningssystem & hållbar utveckling.

Inhyrd kompetens till er organisation för samordning av CSR-, miljö-, kvalitet-, eller arbetsmiljöåtaganden.

Vi är Sustema

Nyheter

Kontakta oss