Sustema växer

    Elin började på Sustema som praktikant hösten 2019 och har sedan dess avslutat sin master i miljövetenskap inom programmet Miljökommunikation & Management vid SLU. Utbildningen fokuserade på miljöfrågor ur kommunikationsstrategiska perspektiv och slutarbetet skrevs om intressentdialoger. I tidigare konsultuppdrag har Elin arbetat med rådgivning samt internrevison av ISO 14001-system. På Sustema kommer Elin jobba[…]