Bli en klimatdiplomerad organisation

Sustema har tillsammans med ZeroMission utvecklat en ny tjänst som hjälper företag att ta ett helhetsgrepp för att minska sin klimatpåverkan. Efter en lyckad konceptfas söker vi nu företag som vill delta i en pilotstudie för att bli klimatdiplomerade.  Klimatdiplomering är en helhetsomfattande arbetsprocess för främst små och medelstora organisationer, med metoder och verktyg för att arbeta strukturerat och effektivt för att minska klimatpåverkan. Klimatdiplomeringen baseras på[…]