Sustema växer- välkommen Magnus

Sustema fortsätter växaoch välkomnar Magnus Rignell! Magnus har jobbat som hållbarhets- och kvalitetschef, seniorkonsult samt kvalitets- och hållbarhetsspecialist sedan 20 år inom olika bolag. Han har stor erfarenhet av hållbara inköp och riskbedömningar i leverantörskedjor såväl som utvecklandet av hållbarhetsstrategier och inkorporering av Agenda 2030 i verksamhetsmodellen. Magnus roll i arbetet är ofta att projektleda och styra utvecklingsprojekt, agera som[…]